Infračervený senzor prekážky s nastaviteľnou citlivosťou na vzdialenosť

RoboKing • 10054

  • 1,10 €


Modul má mnohé možnosti použitia, ako napríklad zabránenie kolíziám robotov, vyhýbanie sa prekážkam, počítanie otáčok a iné.

Vysielacia LED dióda vyžaruje infračervené lúče určitou frekvenciu ktorých odraz je zachytený na príjmacej dióde. Modul senzora sa vie veľmi dobre prispôsobiť okolitému osvetleniu.

Po spracovaní signálu integrovaným komparátorom sa rozsvieti zelená LED dióda ak úroveň signálu (vzdialenosť od prekážky) presiahla prahovú hodnotu. Detekčnú vzdialenosť snímača je možné nastaviť  potenciometrom.

Efektívna detekčná vzdialenosť je 2 až 30 cm. Modul môže byť napájaný 3.3V až 5V. Má veľmi malé rušenie, jednoduchú montáž a pohodlné používanie.


Súvisiace produkty