Formfutura Premium ABS filament

Formfutura • 175PABS-FROWHI-1000

  • 3,49 - 59,95


Premium ABS je našim základným ABS-vláknom, ktoré je veľmi odolné proti nárazu.
Napriek tomu, že Premium ABS môže byť považované za základné vlákno, prekonáva aj ostatné typy ABS 3D vlákien, pokiaľ ide o spoluprácu s tlačiarňou a zníženie deformít. Premium ABS má vynikajúcu tepelnú stabilitu a plynulý tok, ktoré sú nevyhnutné pre 3D tlač.

Unikátne vlastnosti

  • Veľká stabilita spracovania a plynulý tok vláken

  • Vnímavé ABS

  • Jednoduché post spracovanie

  • Dobré fyzické vlastnosti

Všeobecné nastavenia tlače *

Veľkosť trysky: ≥ 0.15mm Výška vrstvy: ≥ 0.1mm Prietok: ± 104%
Teplota tlače: ± 220 - 270° C Rýchlosť tlače: Medium Retrakcia: Áno ± 5mm
Vyhrievaná doska: ± 90 - 110° C Rýchlosť odvetrávania: 0-25% Vyžadovaná úroveň: Stredne pokročilý

*) Vyššie zobrazené nastavenia slúžia ako návod pre získanie optimálnych nastavení tlače. Tieto rozsahy v nastaveniach by mali fungovať pre väčšinu tlačiarní, ale prosím, neváhajte experimentovať aj mimo týchto rozsahov, ak si myslíte, že je to vhodné pre vašu tlačiareň. Existuje veľa rôznych typov tlačiarní, hot-endov a tlačových ofsetov, takže je mimoriadne ťažké poskytnúť celkovo jedno štandardné nastavenie.

Dĺžka vlákna

ρ: 1.03 g/cc 50 gr cievka 1 Kg cievka 2.3 Kg cievka
Ø 1.75mm ± 20.2m ± 404m ± 928m
Ø 2.85mm ± 7.6m ± 152m ± 350m

Informácie k exportu produktu

HS Kód: 39169090 Popis: Monofilament Krajina pôvodu: Holandsko

Vyhlásenie o zhode *

Toto vlákno vyhovuje nižšie uvedeným smerniciam a predpisom.

  • Smernica RoHS 2011/65 / ES

  • Smernica REACH 1907/2006 / ES

*) Toto vyhlásenie o zhode so smernicami a nariadeniami sa pripravuje podľa našich súčasných štandardov vedomostí a môže byť zmenené a doplnené, ak sú k dispozícii nové poznatky a vzťahujú sa iba na vyššie opísané produkty.


Súvisiace produkty