Formfutura Helios Support™ PVA filament

Formfutura Helios Support™ PVA filament

Formfutura • 175HELIOS-NAT-0050

 • 4,99 - 34,45


Helios Support je “vysoko tepelný” vo vode rozpustný PVA materiál, ktorý je navrhnutý ako nosný materiál pre duálnu extrúznu 3D tlač v kombinácii s inžinierskymi materiálmi, ktoré vyžadujú tlač pri vyšších teplotách a / alebo vo vykurovaných komorách. Helios support je možné vytlačiť pri teplotách trysiek až do 250 ° C bez rizika zosieťovania a upchávania trysiek a mimoriadne dobre priľne aj k materiálom na báze styrénu, ako sú ABS, TitanX, Crystal Flex a ApolloX, ale aj Python Flex a Volcano PLA.

Helios support sa vo vode rozpúšťa o niečo pomalšie ako bežné PVA, ale proces rozpúšťania sa môže zrýchliť pri použití teplej a cirkulujúcej vody.

Unikátne vlastnosti

 • Môže sa tlačiť pri teplotách trysiek do 250 ° C

  • Žiadne riziko zosieťovania a upchatia trysky

  • Vylepšené vlastnosti správania vlákna

 • Môže sa tlačiť v ohrievaných komorách do 60 ° C

 • Výborná priľnavosť k ABS, TitanX, ClearScent ABS, ApolloX, Crystal > Flex, Python Flex a Volcano PLA

 • Výborná rozpustnosť v teplej cirkulujúcej vode

 • Plne biologicky odbúrateľný po rozpustení vo vode

Všeobecné pokyny pre tlač *

Veľkosť trysky: ≥ 0.15mm Výška vrstvy: ≥ 0.1mm Prietok: ± 100%
Teplota tlače: ± 235 - 255° C Rýchlosť tlače: Medium Retrakcia: Áno ± 5mm
Vyhrievaná doska: ± 35 - 60° C Rýchlosť odvetrávania: 0-25% Úroveň skúseností: Expert

*) Vyššie zobrazené nastavenia slúžia ako návod pre získanie optimálnych nastavení tlače. Tieto rozsahy v nastaveniach by mali fungovať pre väčšinu tlačiarní, ale prosím, neváhajte experimentovať aj mimo týchto rozsahov, ak si myslíte, že je to vhodné pre vašu tlačiareň. Existuje veľa rôznych typov tlačiarní, hot-endov a tlačových ofsetov, takže je mimoriadne ťažké poskytnúť celkovo jedno štandardné nastavenie.

*) Akonáhle sa už Helios Support používa alebo otvorí z pôvodného vákuovo zapečateného obalu, čo i len na chvíľu, odporúča sa materiál pred opätovným použitím vysušiť.

Dĺžka vlákna

ρ: 1.19 g/cc 50 gr cievka 0.3 Kg cievka
Ø 1.75mm ± 17.5m ± 105m
Ø 2.85mm ± 6.6m ± 40m

Formfutura PVA Support tabuľka

Nižšie uvedený prehľad má poskytnúť usmernenie o tom, ktorý z našich podporných materiálov založených na PVA - AquaSolve PVA, Atlas Support a Helios Support - je odporúčaný ako podporný materiál v kombinácii s rôznymi vláknami Formfutura, ktoré môžu byť použité ako primárny stavebný materiál.

Berte na vedomie, že nižšie uvedený prehľad je chápaný iba ako všeobecné usmernenie a poradenstvo založené na našich vlastných odborných znalostiach a skúsenostiach a že sa nemôže považovať za pevnú zásadu alebo pravidlo. Existuje mnoho faktorov, ktoré určujú najlepšie PVA support ako primárny stavebný materiál a v skutočnosti sa líšia podľa typu 3D tlačiarne. Nižšie uvedený prehľad môže podľa našich skúseností slúžiť ako návod pre rýchlu orientáciu pre väčšinu 3D tlačiarní.

AquaSolve Atlas Support Helios Support

EasyFil PLA /

Reform rPLA

Podpora ++ + -
Maxim.tepel ná stabilita 210° C 225° C -
Rýchlosť vrstvy rozhrania 40 mm/s 20 mm/s -
Premium PLA Podpora ++ + -
Maxim.tepel ná stabilita 210° C 225° C -
Rýchlosť vrstvy rozhrania 40 mm/s 20 mm/s -

HDglass /

ReForm rPET

Podpora - ++ -
Maxim.tepel ná stabilita - 225° C -
Rýchlosť vrstvy rozhrania - 30 mm/s -
EasyFil ABS Podpora - - ++
Maxim.tepel ná stabilita - - 250° C
Rýchlosť vrstvy rozhrania - - 20 mm/s
Premium ABS Podpora - - ++
Maxim.tepel ná stabilita - - 250° C
Rýchlosť vrstvy rozhrania - - 20 mm/s
ClearScent ABS Podpora - - ++
Maxim.tepel ná stabilita - - 250° C
Rýchlosť vrstvy rozhrania - - 20 mm/s

TitanX /

ReForm rTitan

Podpora - - ++
Maxim.tepel ná stabilita - - 250° C
Rýchlosť vrstvy rozhrania - - 20 mm/s
ApolloX Podpora - - ++
Maxim.tepel ná stabilita - - 250° C
Rýchlosť vrstvy rozhrania - - 20 mm/s
Crystal Flex Podpora - - ++
Maxim.tepel ná stabilita - - 250° C
Rýchlosť vrstvy rozhrania - - 20 mm/s
Volcano PLA Podpora - - ++
Maxim.tepel ná stabilita - - 250° C
Rýchlosť vrstvy rozhrania - - 20 mm/s
Python Flex Podpora - - ++
Maxim.tepel ná stabilita - - 250° C
Rýchlosť vrstvy rozhrania - - 20 mm/s
* Maximálna tepelná stabilita testovaná až do 256 sekúnd bez prietoku
* Potrebná tepelná stabilita sa zvyšuje s teplotou ‘stavebného materiálu’
* Rýchlosti vrstvy rozhrania sú orientačné pre spustenie testovania. Rýchlosť sa môže zlepšiť!

Všeobecné pokyny pre tlač s podpornými materiálmi PVA

Tlač s PVA vo všeobecnosti nie je hračka a vyžaduje dostatočné množstvo odborných znalostí v oblasti 3D tlače, pretože neexistuje všeobecné jednoúčelové riešenie pre duálnu extrúznu tlač s materiálmi PVA. Optimálne nastavenie PVA sa môže dokonca líšiť medzi rovnakými modelmi 3D tlačiarní.

Jednou z najčastejších úloh je vytvoriť dobré prepojenie medzi materiálom PVA a primárnym stavebným materiálom. Nižšie uvedené parametre sú mimoriadne dôležité na vytvorenie dobrej priľnavosti:

 • Overte vzdialenosť medzi vytlačeným predmetom a PVA supportom.

  • Predvolené nastavenie vo väčšine softvérov na “slajsovanie” je > často nastavené vo vzdialenosti 0,1 mm alebo 0,2 mm, čo > funguje dobre pre podporu break-away, ale nie pre podporu PVA.

  • Pri podporných materiáloch PVA musí byť vzdialenosť extrúzie > nastavená na 0,0 mm, pretože oba materiály musia naozaj prísť > do kontaktu navzájom.

 • Teplota tlače (trysky) je mimoriadne dôležitá a odporúča sa merať > aktuálnu teplotu trysky a porovnať ju s teplotou nastavenou v > nastaveniach tlače.

  • Ak je skutočná teplota trysky napríklad o 10 ° C nižšia ako > teplota v nastaveniach tlače, môže to byť preto, že vrstva > materiálu PVA nepodlieha optimálnemu prúdeniu do vrstvy > primárneho stavebného materiálu. Často sa zistí, že skutočná > teplota trysky sa líši od teploty tlače nastavenej v softvéri > na “slajsovanie”.
 • Overte, či sú trysky vašej tlačiarne správne vyrovnané a majú presne > rovnakú výšku, aby nedochádzalo k “výškovému rozdielu” pri > vrstvení materiálu podkladu PVA nad primárny stavebný materiál.

  • Aby ste to overili, odporúčame 3D tlačiť tyč s rozmermi 5 cm x 1 > cm a vytlačiť každú 1 až 2 vrstvy ľavou tryskou a nasledujúce > 1 až 2 vrstvy pravou tryskou a tento proces opakovať viackrát. > Ak spozorujete neúplné vrstvenie, potom dýzy nie sú správne > vyrovnané. Tento proces je možné vykonať napríklad pomocou > PLA.

Informácia k exportu produktu

HS Kód: 39169090 Popis: Monofilament Krajina pôvodu: Holandsko

Vyhlásenie o zhode *

Toto vlákno vyhovuje nižšie uvedeným smerniciam a predpisom.

 • Smernica RoHS 2011/65 / ES

 • Smernica REACH 1907/2006 / ES

*) Toto vyhlásenie o zhode so smernicami a nariadeniami sa pripravuje podľa našich súčasných štandardov a vedomostí a môže byť zmenené a doplnené, ak sú k dispozícii nové poznatky a vzťahujú sa iba na vyššie opísané produkty.


Súvisiace produkty