Digitálny 3-osový akcelerometer s čipom MMA8452

RoboKing • 10024

 • 4,90 €


MMA8452 je 3-osý, kapacitný akcelerometer s 12-bitovým rozlíšením. Akcelerometer poskytuje vstavané funkcie s užívateľsky programovateľnými možnosťami a 2 konfigurovateľné prerušenia na samostatné piny. Použitím konfigurovateľných prerušení je možné dosiahnuť úsporu energie a odľahčenie mikroprocesora.

MMA8452 má užívateľom nastavitelné stupnice ± 2 g / ± 4 g / ± 8 g pre filtrované údaje, ako aj nefiltrované údaje dostupné v reálnom čase. Modul môže byť konfigurovaný tak, aby generoval signály prerušenia inercie z akejkoľvek kombinácie vstavaných funkcií.

Doska je dodávaná bez zapájkovanej kolíkovej lišty! Balenie obsahuje priamu kolíkovú lištu ktorú si môžete zapájkovať.

Vlastnosti

 • Napájacie napätie: 1.95 V - 3.6V
 • Napätie rozhrania: 1.6V to 3.6V
 • Rozsah: ±2g / ±4g / ±8g
 • Rýchlosť výstupu (ODR): 1.56Hz - 800Hz
 • Šum: 99 μg / √Hz
 • Rozlíšenie: 12-bit a 8-bit
 • 2 programovateľné piny prerušena pre 6 zdrojov prerušenia
 • 3 vstavané kanály pre detekciu pohybu
  • detekcia voľného pádu
  • detekcia impulzu
  • detekcia prechodu
 • Detekcia orientácie (zvislo a vodorovne) s hysterézou
 • Automatické nastavenie ODR pre úsporu energie
 • High-pass filter dát v reálnom čase
 • Prúdový odber: 6μA - 165μA

Rozhrania

 • I2C

Súvisiace produkty