Arduino Esplora

Arduino Esplora

ARDUINO • A000095

  • 62,78


Arduino Espolora je doska, ktorej základom je Arduino Leonardo. Esplora je však rozšírená o vstavané snímače vrátane joysticku, slider-a, snímača teploty, akcelerometra, mikrofónu a svetelného snímača. Nechýbajú zvukové a svetelé výstupy. Doska prináša možnosť vyskúšať si Arduino bez vedomostí v oblasti elektroniky. Vďaka Thinkerkit konektorom a konektoru pre TFT LCD display je možné Arduino Esplora ešte rozšíť.

Rovnako ako Arduino Leonardo, Esplora obsahuje Atmega32U4 AVR mikrokontrolér so 16MHz kryštálom a micro USB s možnosťou pripojenia USB klientských zariadení. V hornom ľavom rohu dosky sa nachádza reset tlačidlo. 

Vlastnosti

  • MCU: ATmega32u4
  • Pracovné napätie: 5V
  • Flash pamäť: 32 KB (4 KB využité pre bootloader)
  • SRAM: 2,5 KB
  • EEPROM: 1 KB

Súvisiace produkty