Senzory

Táto kategória obsahuje senzory rôznych elektrických ale najmä neelektrických veličín ako sú tlak, farba, vzdialenosť ale aj poloha či pohyb. Náš pestrý výber tvaror a veľkostí modulov, ako aj možnosť vybrať si ten správny fyzikálny princíp merania, ponúka aj tvojmu projektu nové možnosti!