Robotické rameno riadené Raspberry Pi

Publikoval Ahmed Al Hafoudh

Robotické rameno bude riadené s Raspberry Pi, do ktorého bude pripojená Picamera. Na spracovanie obrazu z Picamer-y použijem knižnicu openCV v pythone a Arduino, do ktorého sú pripojené servá a elektromagnet (na uchytenie mincí)
Arduino a Raspberry Pi komunikujú medzi sebou po sériovej linke.
roboticke rameno na mince
Autor: Martin

Zdieľať tento článok← Staršie príspevky