Začíname s Arduinom: #5 Serial plotter

Publikoval Stanislav Jochman

V minulom článku sme si ukázali ako používať serial monitor na vypisovanie údajov z Arduina. Teraz ti ukážem ako tieto dáta vykresliť do grafu a ako analyzovať viacero hodnôt súčasne pomocou grafu. Použijeme na to Arduino plotter. Takéto vykreslenie dát je vhodné na odhalenie rôznych kolísavých hodnôt, prípadne pre lepšiu vizualizáciu dát. Pre jednoduchú simuláciu použijeme fotorezistor. Fotorezistor je súčiastka, ktorá mení odpor v závislosti od intenzity na ňu dopadajúceho svetla. V úplnej tme má odpor taký, akej je hodnoty a pri osvetlení je odpor takmer nulový. Fotorezistor budeme používať v zapojení napäťového deliča, na ktorom budeme merať napätie pomocou analogového prevodníka.

Budeme potrebovať

  1. prepájacie kábliky
  2. Arduino 
  3. Fotorezistor 50k
  4. 1k odpor
  5. Potenciometer

Zapojenie č.1 

zapojenie LDR


Program č.1

Tu si môžeš stiahnuť celý program.

Tento program vypisuje hodnotu do nového riadku, čo spôsobí, že ak si otvoríš sériový plotter (nájdeš v menu pod Tools > SerialPlotter) tak budeš vidiet graf hodnôt, ktoré sa vypisujú do sériového portu. Na obrázku môžeš taktiež vidieť môj graf, kde som na fotorezistor blikal svetlom.

V druhom programe si ukážeme, ako vykresľovať viacero hodnôt do grafu. Sériový plotter očakáva hodnoty oddelené medzerou. Preto v programe najprv vypíšeme hodnotu analogového prevodníka A0. Potom napíšeme medzeru, následne vypíšeme hodnotu analogového prevodníka A1 a pridáme nový riadok ("\n"). Ak by sme chceli vypisovať viac hodnôt ako 2, budeme ich vypisovať rovnako, oddelené medzerou. Na obrázku zapojenia si môžeš všimnúť, že ako druhý vstup som zvolil potenciometer. V pravom hornom rohu nájdeš legendu farieb označujúcich ktorý graf korešponduje ku ktorej hodnote. Farby su zoradené zľava doprava. Tzn. modrou farbou je vyznačený priebeh fotorezistora (A0) a červenou priebeh potenciometra (A1).

zapojenie LDR a POT

Program č.2

Celý program si môžeš stiahnuť tu.

graf LDR a POT
Zdieľať tento článok← Staršie príspevky Novšie príspevky →