Začíname s Arduinom #3 Načítanie analógových hodnôt

Publikoval Silvia Al Hafoudh

Potenciometer je asi najjednoduchší spôsob ktorým si môžeme ukázať načítanie analógových hodnôt. Použijeme ho ako napäťový delič. Na základe hodnoty privedenej na analógový vstup nastavíme rýchlosť blikania LEDky.

 

Pripojenie potenciometra k Arduinu

 

Schéma je veľmi jednoduchá. Krajné vývody sú pripojené na 5V a GND. Stredný, teda jazdec potenciometra privádzame na analógový vstup.

Program

Ako vždy si do konštánt uložíme čísla pinov a nastavíme premennú ktorá bude ukladať hodnotu analógového vstupu. Takže konštanta pre analógový pin 3 a premenná pre ukladanie hodnoty bude vyzerat takto:


const int analogPin = 3;

int val = 0;


V setup() nastavíme digitálny pin LEDky ako výstup. V samotnom programe načítame hodnotu z potenciometra a uložíme ju do premennej. Potom príde na rad blikanie, rovnaké ako sme si ukázali v prvom príklade s LEDkou. Rozdiel však bude v tom že hodnota delay(), teda čas ktorý má LEDka zotrvať v danom stave je hodnotou načítanou na analógovom vstupe. Celý program bude vyzerať takto:

Tu si môžeš stiahnuť celý program. 

Potenciometer môžeš vymeniť napríklad za fotodpor a sledovať intenzitu osvetlenia okolia. 

Pripojenie fotoodporu

Stačili tri kapitoly a otvárajú sa nové možnosti využitia rôznych súčiastok a modulov. Už teraz sa tu núka pár jednoduchých projektov, je to len na tvojej kreativite ;)


Zdieľať tento článok← Staršie príspevky Novšie príspevky →