Začíname s Arduinom #01 Rozblikáme LEDku

Publikoval Silvia Al Hafoudh

Prvý príklad je jednoduchý, ale veľa si z neho odnesieš. Ukážeme si ako najjednoduchšie zapojiť LEDku. Digitálny pin použijeme ako výstup a v programe mu budeme nastavovať hodnoty tak aby LEDka blikala.

Zapojenie LED 

zapojenie LED na Arduino pin 13

Ako na obrázku zapojenia vidno, LEDka má dva vývody - anódu a katódu. Katóda sa pripája na záporný pól a anóda cez rezistor na kladný. V našom prípade na digitálny pin 13. Katóda je tá kratšia nozička, alebo keď sa pozrieš dovnútra, katóda má vačšiu plôšku. V prípade že LEDku zapojíš opačne, nestane sa nič. Dbaj však na to aby si použil rezistor. LEDkou môže tiecť iba obmedzený prúd na ktorý je skonštruovaná. Ak by si nepožil rezistor, zničila by sa.

Program

Využijeme vedomosti z prvého tutoriálu: Ako začať s Arduinom. Vo funkcii void setup() inicializujeme digitálny pin ako výstup. Rozhodli sme sa požiť pin 13, tak mu nastavíme pinMode.


pinMode(13, OUTPUT);


Keďže nepotrebujeme žiadne iné premenné, sériovú linku a ani iné piny prejdeme na samotný program. Tento sa v metóde void loop()  bude vykonávať po celý čas čo bude Arduino zapnuté.


Digitálny pin nastavíme na logickú jednotku.


digitalWrite(13, HIGH);


Na anódu LEDky sme týmto privedieme 5V. Na LEDke vznikol rozdiel potenciálov a TADAAAA, rozsvietila sa.

Keď chceme aby LEDka zhasla rovnakým príkazom na ňu privedieme 0V, teda logickú nulu.


digitalWrite(13,LOW);


Prakticky sa dá povedať že program je hotový. LEDka bude blikať avšak takou rýchlosťou, že to ani nepostrehneš.

Preto pre každý stav pinu Arduinu povieme, aby v aktuálnom nastavení počkal a nič nerobil napríklad sekundu. Hodnoty uvádzame štandardne v milisekundách, tzn. 1000ms.


delay(1000);


Program teda bude vyzerať takto:

Program na stiahnutie: arduino_led.ino

 

Ak nemáš poruke LEDku a rezistor, nevadí. Tvorcovia Arduina pridali na dosku jednu testovaciu LEDku. Tú nájdeš na Arduino UNO zhodou okolností na 13tom pine ;). Vstavanú LEDku nájdeš aj na iných typoch Arduina, no nie všade je to 13ty pin. Vývojári Arduino IDE nám chceli uľahčiť prácu, a preto si číslo LEDky nemusíš zisťovať. Miesto čísla stačí napísať LED_BUILTIN.

vstavana LED na Arduino UNO, pin 13


Zdieľať tento článok← Staršie príspevky Novšie príspevky →