Novinky — Arduino

Arduino Yún meteostanica so záznamom do Google Sheets

Publikoval Stanislav Jochman

Minule som ti ukázal ako zaznamenávať dáta zo senzoru BMP180 na SD kartu pomocou Arduina YUN. To sa hodí najmä v prípade, ak je možnosť že internet vypadne, prípadne bude po zapnutí zariadenia odpojený. No mnoho krát sa senzor nachádza pri dome, kde je k dispozícii wifi a tak je praktickejšie nahrávať naše dáta priamo do tabuliek Google Sheets. V tom prípade nehrozí strata dát poškodením SD karty a nie je nutný import dát zo súboru .csv. Google sheets majú podporu takzvaných skriptov, pomocou ktorých sa dajú vytvárať makrá a meniť obsah tabuľky. Práve tento skipt použijem. Pomocou neho a...

Viac →

Ako funguje pohybový senzor PIR a ako ho použiť

Publikoval Silvia Al Hafoudh

PIR (z anglického jazyka passive infra-red, pasívny infra-červený) senzor slúži na detekciu pohybu. Jeho použitie je veľmi jednoduché a s Arduinom to zvládnu aj začiatočníci. No poďme pekne po poriadku. Princíp fungovania pohybového senzora Hlavnou časťou modulu je pyroelektrický snímač ktorý vyšle signál, keď zaznamená teplotnú zmenu. Ľudské telo vyžaruje teplo vo forme infračerveného žiarenia. Znamená to, že ak sa človek ( prípadne iný objekt vyššej teploty ako je teplota okolia, napríklad zviera ) ocitne v rozsahu snímača, ten to vyhodnotí ako pohyb. Modul obsahuje špeciálny "klobúčik" tzv. Fresnelovu šošovku, ktorá zabezpečuje nasmerovanie tepelných lúčov z okolia priamo na senzor. PIR modul...

Viac →

Začíname s Arduinom #3 Načítanie analógových hodnôt

Publikoval Silvia Al Hafoudh

Potenciometer je asi najjednoduchší spôsob ktorým si môžeme ukázať načítanie analógových hodnôt. Použijeme ho ako napäťový delič. Na základe hodnoty privedenej na analógový vstup nastavíme rýchlosť blikania LEDky.     Schéma je veľmi jednoduchá. Krajné vývody sú pripojené na 5V a GND. Stredný, teda jazdec potenciometra privádzame na analógový vstup. Program Ako vždy si do konštánt uložíme čísla pinov a nastavíme premennú ktorá bude ukladať hodnotu analógového vstupu. Takže konštanta pre analógový pin 3 a premenná pre ukladanie hodnoty bude vyzerat takto: const int analogPin = 3; int val = 0; V setup() nastavíme digitálny pin LEDky ako výstup. V samotnom...

Viac →

Level shifter - prevodník logickej napäťovej úrovne

Publikoval Stanislav Jochman

Level shifting Občas sa ocitneš v situácii kedy budeš chcieť spojiť 3.3V senzor s 5V Arduinom, prípadne 5V senzor s 3.3V ESP8266. Tu najčastejšie nastáva problém ako znížiť/zvýšiť napätie (úroveň) signálu na potrebnú hodnotu. Riešením sú takzvané level shifter-y, ktorých je niekoľko druhov. Dnes ti vysvetlím ich výhody a ukážem ti ako ich zapojiť. Druhy level shifter-ov Rozlišujeme 2 základné druhy level shifter-ov a to aktívne a pasívne. Pasívne sú napäťové deliče, ktoré napätie iba znižujú. Ich výhodou je nízka cena a jednoduchosť. Často sa používajú pri nízkych bit ratoch (prenosových rýchlostiach). Aktívne level shifter-y sa skladajú z tranzistoru a...

Viac →

LCD displej s I2C modulom - zapojenie a oživenie

Publikoval Silvia Al Hafoudh

Zobrazovania stavových informácií zariadenia prostredníctvom znakového LCD displeja je jednoduchý a rýchli spôsob. Aj vďaka týmto vlastnostiam patrí medzi najobľúbenejšie. Základný LCD modul využíva štandard HD44780, ktorý si nanešťastie vyžaduje priveľa pinov. Avšak pomocou I2C modulu sa tento počet dá zredukovať na 2 piny. *LCD displej v našej ponuke je už rozšírený o I2C modul   Niečo málo o I2C Ako už bolo povedané, I2C zbernica pozostáva iba z dvoch pinov. Na posielanie samotných dát je určený SDA pin. Odosielanie dát sa synchronizuje cez hodinový signál, ktorý sa privádza na pin označený ako SCL. Tento štandard je často využívaný aj...

Viac →