Arduino Leonardo a Arduino Pro Micro ako klávesnica

Publikoval Stanislav Jochman

Arduino Leonardo vs. Arduino pro Micro

Arduino Leonardo a Arduino Pro Micro obsahujú rovnaký procesor Atmega32U4. Možno sa pýtaš aký majú tieto dosky význam nakoľko Arduino Leonardo je na pohľad rovnaké ako Arduino Uno. Arduino Pro Micro je veľmi podobné Arduinu Pro Mini. Najväčší rodzdiel je, že Arduino obsahujúce procesor Atmega32U4 nepotrebuje USB <--> Serial prevodník. To umožňuje Arduino Pro Micro aby bolo rozmerovo rovnako veľké ako Arduino Pro Mini, ktoré prevodník neobsahuje. Taktiež prevodník potrebuje nainštalované ovládače, ktoré zabezpečujú funkčnosť spojenia Arduina s počítačom. Arduino 32U4 je plnohodnotné USB zariadenie, vďaka čomu ho môžeme naprogramovať aby simulovalo HID teda Human Interface Device (viac info o HID nájdeš na https://en.wikipedia.org/wiki/Human_interface_device) napríklad USB myš, klávesnicu, joystick a iné.

Arduino ako klávesnica

Zapojenie Arduina ako bindovacieho tlačidla

V dnešnom návode ti ukážem, ako vyrobiť tlačidlo, ktoré bude vykonávať rôzne klávesové skratky, prípadne písať naprogramovaný text.

Budeme potrebovať:

  1. prepájacie kábliky
  2. Arduino Leonardo alebo Arduino Pro Micro
  3. tlačidlo

Zapojenie tlacidla s Arduinom Leonardo

Prvý program vypíše správu "Stlacil si tlacidlo" po stlačení tlačidla ako keby si to napísal na klávesnici. Príkaz Keyboard.print() vypíše správu, ktorú mu poskytneme postupným stláčaním klávesov. Keyboard.println() pridá za správu stlačenie enteru. Tento kód sa dá použiť napríklad na napísanie hesiel, ktoré môžu byť zložité na zapamätanie. Toto riešenie nie je enkryptované a ani bezpečné !!! Je to len možná ukážka použitia.

Celý program nájdeš na https://gist.github.com/robokingsk/265b9cdb87de1955cdf8bbe8465ea994

Druhý program pomocou príkazov Keyboard.press(); stlačí sekvenciu tlačidiel a potom príkazom Keyboard.releaseAll(); stlačené tlačidla pustíme. V mojom prípade kód stláča tlačidlá CTRL +V. Táto kombinácia tlačidiel sa dá zmeniť na ľubovoľnú. Je tiež možne pripojit k Arduinu viacero tlačidiel a každému pridať inú klávesovú skratku. Tlačidlá ako CTRL a iné funkčné majú skratku ktorú môžeš nájsť nižšie.


Celý program nájdeš na https://gist.github.com/robokingsk/670e5afb23cd92e9bd503f1627285797

Funkčné skratky tlačidiel 

KEY_LEFT_CTRL

KEY_LEFT_SHIFT

KEY_LEFT_ALT

KEY_LEFT_GUI

KEY_RIGHT_CTRL

KEY_RIGHT_SHIFT

KEY_RIGHT_ALT

KEY_RIGHT_GUI

KEY_UP_ARROW

KEY_DOWN_ARROW

KEY_LEFT_ARROW

KEY_RIGHT_ARROW

KEY_BACKSPACE

KEY_TAB

KEY_RETURN

KEY_ESC

KEY_INSERT

KEY_DELETE

KEY_PAGE_UP

KEY_PAGE_DOWN

KEY_HOME

KEY_END

KEY_CAPS_LOCK

KEY_F1

KEY_F2

KEY_F3

KEY_F4

KEY_F5

KEY_F6

KEY_F7

KEY_F8

KEY_F9

KEY_F10

KEY_F11

KEY_F12
Zdieľať tento článok← Staršie príspevky Novšie príspevky →