Ako začať s Arduinom

Publikoval Silvia Al Hafoudh

Nutné minimum kódu

Na to, aby sa program správne skompiloval je potrebné základné minimum kódu. Minimálna štruktúra programu slúžiaca na to, aby ho doska vôbec vedela spracovať.


*Keď si otvoríš Arduino IDE, v každom novom projekte budeš mať tento kus kódu už napísaný.

 


Arduino potrebuje dve metódy: setup() a loop(). Kód teda pozostáva z dvoch hlavných častí.
Ako už z názvu vyplýva, funkcia setup() slúži na definovanie základných nastavení, ako napríklad definovanie premenných, nastavenia pin módov či spustenie knižníc. Na základe nich Arduino vie ako má začať pracovať.Táto funkcia sa spúšta iba raz, na začiatku programu. Spustí sa vždy po zapnutí alebo resete Arduina.
Funkcia loop() už obsahuje samotný program, ktorý kontroluje dosku počas behu. Táto funkcia zabezpečuje aby bežal program vždy dookola počas toho ako je doska zapnutá. 

Takže náš prvý program bude vyzerať nejako takto:


void setup() {
// zadefinuj nastavenia, tato cast prebehne iba raz

}

void loop() {
// sem napis hlavny program ktory bude bezat stale dookola


Ako si si iste všimol, je tu trochu viac textu ako len setup() a loop(). //označujú komentár. Správa, informácia pre programátora, ktorá sa pri kompilácii odignoruje. 

Keď to takto spustíš, nestane sa vôbec nič :) môžeš si však v konzolovom okne všimnúť, že kompilácia prebehla úspešne. Vďaka tomu sa môžeme vrhnúť na trochu zábavnejšiu, ozajstnú prácu s Arduinom.

Anatómia Arduino UNO

Vo vačšine projektov a tutoriálov budeme používať Arduino UNO, preto sa v závere pozrieme trocha bližšie na jeho štruktúru.

Anatómia Arduino UNO

  1. Digitálne piny - už z názvu vyplýva, že pracujú s digitálnymi hodnotami 0, 1. Vďaka príkazom digitalWrite() alebo digitalRead() ich vieme nastaviť ako vstup alebo výstup. Tie, ktoré sú označené ako PWM vieš využiť aj ako analógový výstup s príkazom analogWrite(). A ako si aj priamo na doske môžeš všimnúť, piny 0 a 1 slúžia ako hardvérová sériová linka, priamo prepojná aj s USB portom
  2. Vstavaná LED pre debugovanie je pripojená na pin 13
  3. LED indikujúca napájanie
  4. Mikrokontrolér ATmega
  5. Analógové vstupy - privedenú hodnotu čítaš príkazom analogRead()
  6. GND a 5V sú piny vyvedené pre napájanie prídavného obvodu k Arduinu
  7. Napájací konetor slúži na napájanie v prípade, že Arduino nenapájaš z USB. Vstupné napätie by malo byť v rozmedzí 7-12V
  8. TX, RX LED indikujú komunikáciu cez sériový port.
  9. USB port slúži na napájanie, uploadovanie programov, a teda aj komunikáciu Arduina s počítačom cez sériovú linku
  10. Reset tlačidlo pre vyresetovanie mikroprocesora

Zdieľať tento článok← Staršie príspevky Novšie príspevky →